محصولات شرکت بوتان شامل پکیج بوتان ، آبگرمکن بوتان و رادیاتور بوتان می باشد 


لیست قیمت پکیج بوتان :

شرح قیمت مصرف‌کننده (ریال)
پکیج بوتان (محفظه احتراق بسته)  Parma 22Rsi 18.480.000
پکیج بوتان ‍(محفظه احتراق بسته) Parma 24Rsi
19.930.000
پکیج بوتان Verona 24i 20.150.000
پکیج بوتان (محفظه احتراق بسته)  Verona 24Rsi 21.240.000
پکیج بوتان Perla Pro 24i 22.020.000
پکیج بوتان (محفظه احتراق بسته)  Perla Pro 24Rsi 23.740.000
پکیج بوتان Perla Pro 28i 22.940.000
پکیج بوتان (محفظه احتراق بسته) Perla Pro 28Rsi 25.110.000
پکیج بوتان (محفظه احتراق بسته) Perla Pro 32Rsi 28.560.000


لیست قیمت آبگرمکن دیواری بوتان:

شـــرح قیمت مصرف‌کننده (ریال)
آبگرمکن دیواری بوتان شمعک دائم B4108 4،370،000
آبگرمکن دیواری بوتان شمعک دائم B4208 4،720،000
آبگرمکن دیواری بوتان شمعک دائم B3112 5،030،000
آبگرمکن دیواری بوتان شمعک دائم B3115 5،210،000
آبگرمکن دیواری بوتان شمعک دائم B3118 5،850،000
آبگرمکن دیواری بوتان بدون شمعک B3212I 5،480،000
آبگرمکن دیواری بوتان بدون شمعک B3215I 5،660،000
آبگرمکن دیواری بوتان بدون شمعک B3218I 6،270،000
آبگرمکن دیواری بوتان فن‌دار B3315if 7،120،000
آبگرمکن دیواری بوتان فن‌دار B3318if 7،500،000
آبگرمکن دیواری بوتان محفظه احتراق بستهB5418rs 8،540،000
شرح قیمت مصرف‌ کننده(ریال)
رادیاتور بوتان Il Primo آکس 350 294.845
رادیاتور بوتان Il Primo آکس 500 280.260
رادیاتور بوتان Il Primo آکس 600 361.880
رادیاتور بوتان Elena آکس 350 303.153
رادیاتور بوتان Elena آکس 500 303.940
رادیاتور بوتان Elena آکس 600 370.290
رادیاتور بوتان Vittoria آکس 350 303.153
رادیاتور بوتان Vittoria آکس 500 283.810
رادیاتور بوتان Vittoria آکس 600 370.290