محصولات شرکت بوتان شامل پکیج بوتان ، آبگرمکن بوتان و رادیاتور بوتان می باشد 


لیست قیمت پکیچ بوتان :

شرح قیمت مصرف‌کننده (ریال)
پکیج بوتان BN 324i 13.470.000
پکیج بوتان ‍Calda Venezia 24KI 15.380.000
پکیج بوتان  (محفظه احتراق بسته) Calda Venezia 24KIS 16.430.000
پکیج بوتان Calda Venezia 28KI 16.390.000
پکیج بوتان (محفظه احتراق بسته) Calda Venezia 28KIS 17.280.000
پکیج بوتان Optima 24KI 17.060.000
پکیج بوتان (محفظه احتراق بسته) Optima 24KIS 18.070.000
پکیج بوتان (محفظه احتراق بسته) Optima 24KIS Silver 19.500.000
پکیج بوتان Optima 28KI 17.890.000
پکیج بوتان (محفظه احتراق بسته)Optima 28KIS 18.795.240
پکیج بوتان چگالشیOptima 25C (به همراه دودکش) 34،310،000
پکیج بوتان چگالشی Optima Alta 35C( به همراه دودکش) 44.790.000
پکیج بوتان Benessere Pro 22،000،000
پکیج بوتان Benessere Pro 30KIS
32،810،000
پکیج بوتان Nuova Acqua 39.680.000
پکیج بوتان Roma 24KI 19.060.000
پکیج بوتان Verona 24i 15.260.000
پکیج بوتان (محفظه احتراق بسته) Verona 24Rsi 16.350.000
پکیج بوتان (محفظه احتراق بسته)  CV424S 14.930.000
پکیج بوتان Perla 24Ri             15.540.000        
پکیج بوتان (محفظه احتراق بسته) Perla 24Rsi     16.650.000
پکیج بوتان Perla 28Ri     16.360.000

پکیج بوتان (محفظه احتراق بسته)  Perla 28Rsi

پکیج بوتان (محفظه احتراق بسته)  Perla 32Rsi 

  17.460.000

21.255.000 

لیست قیمت آبگرمکن دیواری بوتان:

شـــرح قیمت مصرف‌کننده (ریال)
آبگرمکن دیواری بوتان شمعک دائم B4108 3،520،000
آبگرمکن دیواری بوتان شمعک دائم B4208 3،800،000
آبگرمکن دیواری بوتان شمعک دائم B3112 4،120،000
آبگرمکن دیواری بوتان شمعک دائم B3115 4،280،000
آبگرمکن دیواری بوتان شمعک دائم B3118 4،800،000
آبگرمکن دیواری بوتان بدون شمعک B3212I 4،490،000
آبگرمکن دیواری بوتان بدون شمعک B3215I 4،650،000
آبگرمکن دیواری بوتان بدون شمعک B3218I 5،140،000
آبگرمکن دیواری بوتان فن‌دار B3315if 5،930،000
آبگرمکن دیواری بوتان فن‌دار B3318if 6،240،000
آبگرمکن دیواری بوتان محفظه احتراق بستهB5418rs 6،980،000
شرح قیمت مصرف‌ کننده(ریال)
رادیاتور بوتان Il Primo آکس 350 294.845
رادیاتور بوتان Il Primo آکس 500 266.500
رادیاتور بوتان Il Primo آکس 600 361.880
رادیاتور بوتان Elena آکس 350 303.153
رادیاتور بوتان Elena آکس 500 279.585
رادیاتور بوتان Elena آکس 600 370.290
رادیاتور بوتان Vittoria آکس 350 303.153
رادیاتور بوتان Vittoria آکس 500 279.585
رادیاتور بوتان Vittoria آکس 600 370.290