به روز رسانی : 1394/1/15

لیست قیمت آبگرمکن:

شـــرح قیمت مصرف‌کننده (ریال)
آبگرمکن شمعک دائم B4108 3،080،000
آبگرمکن شمعک دائم B4208 3،320،000
آبگرمکن شمعک دائم B3112 3،600،000
آبگرمکن شمعک دائم B3115 3،740،000
آبگرمکن شمعک دائم B3118 4،190،000
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B3212I 3،930،000
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B3215I 4،060،000
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B3218I 4،490،000
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B3315if 4،870،000
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B3318if 5،140،000
آبگرمکن محفظه احتراق بسته B5418rs 6،380،000

لیست قیمت پکیچ شوفاژ دیواری:

شرح قیمت مصرف‌کننده (ریال)
پکیج شوفاژ دیواری BN 324i 13.470.000
پکیج شوفاژ دیواری ‍Calda Venezia 24KI 15.380.000
پکیج شوفاژ دیواری روم‌ سیلد (محفظه احتراق بسته) Calda Venezia 24KIS 16.430.000
پکیج شوفاژ دیواری Calda Venezia 28KI 16.390.000
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Calda Venezia 28KIS 17.280.000
پکیج شوفاژ دیواری Optima 24KI 17.060.000
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Optima 24KIS 18.070.000
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Optima 24KIS Silver 19.500.000
پکیج شوفاژ دیواری Optima 28KI 17.890.000
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته)Optima 28KIS 18.795.240
پکیج شوفاژ دیواری چگالشیOptima 25C (به همراه دودکش) 34،310،000
پکیج شوفاژ دیواری چگالشی Optima Alta 35C( به همراه دودکش) 44.790.000
پکیج شوفاژ دیواری Benessere Pro 25.970.000
پکیج شوفاژ دیواری Benessere Pro 30KIS
29.210.000
پکیج شوفاژ دیواری Nuova Acqua 39.680.000
پکیج شوفاژ دیواری Roma 24KI 19.060.000
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Roma 24KIS 19.950.000
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Roma 28KIS 20.940.000
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته)  CV424S 14.930.000
پکیج شوفاژ دیواری Perla 24Ri             15.540.000        
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Perla 24Rsi     16.650.000
پکیج شوفاژ دیواری Perla 28Ri     16.360.000
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته)  Perla 28Rsi   17.460.000

رادیاتورآلومنیومی:

شرح قیمت مصرف‌ کننده(ریال)
رادیاتور Il Primo آکس 350 294.845
رادیاتور Il Primo آکس 500 266.500
رادیاتور Il Primo آکس 600 361.880
رادیاتور Elena آکس 350 303.153
رادیاتور Elena آکس 500 279.585
رادیاتور Elena آکس 600 370.290
رادیاتور Vittoria آکس 350 303.153
رادیاتور Vittoria آکس 500 279.585
رادیاتور Vittoria آکس 600 370.290