به روز رسانی : 93/6/24

لیست قیمت آبگرمکن:

شـــرح قیمت مصرف‌کننده (ریال)
آبگرمکن شمعک دائم B4108 2،770،000
آبگرمکن شمعک دائم B4208 2،990،000
آبگرمکن شمعک دائم B3112 3،260،000
آبگرمکن شمعک دائم B3115 3،370،000
آبگرمکن شمعک دائم B3118 3،780،000
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B3212I 3،540،000
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B3215I 3،660،000
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B3218I 4،060،000
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B3315if 4،480،000
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B3318if 4،720،000
آبگرمکن محفظه احتراق بسته B5418rs 6،140،000

لیست قیمت پکیچ شوفاژ دیواری:

شرح قیمت مصرف‌کننده (ریال)
پکیج شوفاژ دیواری BN 324i 15،050،000
پکیج شوفاژ دیواری ‍Calda Venezia 24KI 17،150،000
پکیج شوفاژ دیواری روم‌ سیلد (محفظه احتراق بسته) Calda Venezia 24KIS 18،310،000
پکیج شوفاژ دیواری Calda Venezia 28KI 18،260،000
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Calda Venezia 28KIS 19،250،000
پکیج شوفاژ دیواری Optima 24KI 19،000،000
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Optima 24KIS 20،110،000
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Optima 24KIS Silver 21،450،000
پکیج شوفاژ دیواری Optima 28KI 19،910،000
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته)Optima 28KIS 21،100،000
پکیج شوفاژ دیواری چگالشیOptima 25C (به همراه دودکش) 34،310،000
پکیج شوفاژ دیواری چگالشی Optima Alta 35C( به همراه دودکش) 38،130،000
پکیج شوفاژ دیواری Benessere Pro 22،210،000
پکیج شوفاژ دیواری Benessere Pro 30KIS
30،410،000
پکیج شوفاژ دیواری Nuova Acqua 32،570،000
پکیج شوفاژ دیواری Roma 24KI 20،960،000
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Roma 24KIS 22،180،000
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Roma 28KIS 23،270،000
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته)  CV424S 15،680،000

رادیاتورآلومنیومی:

شرح قیمت مصرف‌ کننده(ریال)
رادیاتور Il Primo آکس 350 291،000
رادیاتور Il Primo آکس 500 253،800
رادیاتور Il Primo آکس 600 356،400
رادیاتور Elena آکس 350 263،500
رادیاتور Elena آکس 500 264،600
رادیاتور Elena آکس 600 340،200
رادیاتور Vittoria آکس 350 263،500
رادیاتور Vittoria آکس 500 258،100
رادیاتور Vittoria آکس 600 340،200